Izbica Kujawska

Wersja do wydrukuWersja PDF
Opis: 

Dawne miasteczko szlacheckie na południowym skraju Kujaw. Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w źródłach pisanych w XIII wieku. W 1394 r. szlachcic Maciej wraz ze swoim bratem, właściciele Izbicy, wystarali się u króla Władysława II Jagiełły o przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Przez dłuższy okres swojego istnienia miejscowość nie rozwinęła się zbytnio, licząc co najwyżej 200 mieszkańców. Miasto ucierpiało z powodu pożaru w 1735 r., co paradoksalnie dało impuls do rozwoju. W 1754 r. król August III Sas, dzięki staraniom ówczesnego właściciela Jana Skarbka, zezwolił na lokację nowego miasta. W tym czasie Izbica stała się ośrodkiem sukienniczym o względnie sporym znaczeniu. Miasto – podobnie jak reszta wschodnich Kujaw – weszło w 1793 r. w skład Królestwa Prus, później Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. W latach dwudziestych XIX wieku, zarządzane przez generała Augustyna Słubickiego, rozwijało się pomyślnie. Uregulowano ulice, sprowadzono nowych osadników, głównie sukienników. Niestety, powstanie listopadowe, a później śmierć właściciela zahamowały rozwój miasta, które od 1833 r. przestało być własnością prywatną. Po powstaniu styczniowym, w 1867 r. Izbicy odebrano prawa miejskie. Osada w tym czasie nabierała charakteru miasteczka żydowskiego i na początku XX wieku stanowili oni dwie trzecie ludności. W tym czasie wciąż spora część domów w Izbicy była pokryta słomą. Dnia 13 września 1939 r. do Izbicy wkroczyły oddziały Wermachtu. Miejscowość w ciągu niecałych sześciu lat utraciła połowę swojej ludności. Wyzwolenie z rąk hitlerowców nastąpiło 21 stycznia 1945 r. W 1973 r. Izbicy przywrócono status miasta. Obecnie jest to siedziba gminy miejsko-wiejskiej, zamieszkała przez niespełna trzy tysiące mieszkańców.

Z dawnych czasów w Izbicy zachował się murowany, gotycki kościół farny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół powstał w wieku XV, powiększony nieznacznie na początku XX wieku. Jak na dawną wielkość i znaczenie miasta jest to obiekt dość okazały. We wnętrzu możemy zobaczyć wystrój głównie z XVII i XIX wieku. W początkach XX wieku powstał w Izbicy także kościół ewangelicki, obecnie własność prywatna. Po II wojnie światowej zachowało się w Polsce niewiele pamiątek dziedzictwa żydowskiego. Izbica należy do tych cennych wyjątków, gdzie możemy obejrzeć murowaną synagogę z połowy XIX wieku. Zaniedbany budynek w 2000 r. przejęła żydowska gmina wyznaniowa.

Współrzędne geograficzne: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Wyszukaj wydarzenie