Lipno

Wersja do wydrukuWersja PDF
Opis: 

Miasto powiatowe położone na północ od Włocławka, na terenie ziemi dobrzyńskiej, zamieszkane przez około piętnaście tysięcy ludzi. We wczesnym średniowieczu istniał tu gród obronny. W 1349 r. książę łęczycki i dobrzyński Władysław wydał wójtowi Mikołajowi Rudnikowi przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. Pod koniec XIV wieku powstał powiat lipnowski. Miasto stopniowo przejęło rolę stolicy ziemi dobrzyńskiej; obradowały tu sądy i sejmiki szlachty dobrzyńskiej. Ranga administracyjna Lipna przyczyniła się do jego dynamicznego rozwoju. Miejscowość w XVI i XVII wieku znana była z rzemieślnictwa, a szczególnie z wyrobów włókienniczych. Wojny szwedzkie przyczyniły się do powolnego upadku miasta. W 1793 roku Lipno przyłączono do Prus. Wiek XIX przyniósł ponowny rozwój gospodarczy, pojawiła się zabudowa murowana, liczba domów wzrosła trzykrotnie. Po okresie przynależności do Księstwa Warszawskiego miejscowość przyłączono do Królestwa Kongresowego. W 1843 r. nastąpił rozdział miasta na stare i nowe, pełniące odtąd funkcję ośrodka handlowego. Po okresie niepodległej II Rzeczypospolitej nastały ciężkie lata okupacji hitlerowskiej, okupione stratami w ludności i zabudowie; szczególnie ucierpiało stare miasto. W 1975 r. miejscowość utraciła status powiatowej, przywrócony po reformie administracyjnej z 1998 r.

Głównym zabytkiem miasta jest gotycki kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, o nietypowej bryle. Świątynia powstała w XIV wieku, na miejscu wcześniejszej. Pod koniec XVIII wieku popadła w ruinę, następnie w 1819 r. została odrestaurowana. W ciągu całego wieku miały miejsce jeszcze dwie odnowy kościoła, przez co nabrał on częściowo cech neogotyckich. Wystrój wnętrza powstał między XVII a XIX wiekiem. Świątynię otacza mur z 1859 r.; plebania zaś powstała trzynaście lat wcześniej. Kolejnym zabytkiem miasta jest kościół ewangelicki, wzniesiony w latach 1865-1868 w stylu neogotyckim. Na terenie cmentarza znajduje się neogotycka kaplica z 1837 r., stojąca na miejscu kościoła św. Barbary, rozebranego w 1819 r. Kolejnym zabytkiem Lipna jest późnoklasycystyczny ratusz, wzniesiony w 1831 r., przebudowany w 1878 r. Pozostała zabytkowa zabudowa miasta również pochodzi z XIX wieku. W Lipnie wartość zabytkową przedstawia także park miejski założony w 1914 r.; ponadto zachowały się budynki po dawnej cerkwi i dwóch synagogach, obecnie użytkowane w celach komercyjnych.

Współrzędne geograficzne: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Wyszukaj wydarzenie